Hacamat nedir?

Hacamat; ilgili bölgelere uygun büyüklükteki kupaların vakumlanarak bir süre bekletildikten sonra, yüzeysel kesiler yapılmasını ve takiben; oluşan bu mikro kesilerin üzerinin tekrar kupalarla kapatılarak vakumlanması ve açığa çıkan kanın beden dışına alınması işlemidir.

 

Dr. Ali Yakşi
Dr. Ali Yakşi

Hacamat, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarından birisi olup, binlerce yıldır hem koruyucu hekimlik hem de tedavi edici hekimlik alanında başarıyla kullanılmaktadır.
Hacamatın etkisini en iyi açıklayan mekanizma; kan alma işlemiyle mikrosirkülasyonun normalize olmaya başlaması; bunun sonucunda da bağ dokusunun detoksifikasyonu ve bedenin ilgili bölgesinin homeostazisinin sağlanmasıdır. Ayrıca akupunktur noktaları da uyarılarak ilgili organların daha aktif çalışması için uyarı verilmiş olur.

Hastalıklara sebep olan faktörlerden bir tanesi de bedende aşırı toksin birikimidir. Hacamat doğru bir şekilde uygulanırsa vücutta biriken toksinlerin bir kısmı kanla birlikte dışarı alınabilmektedir.

Hacamat uygulaması ile derinin orta-üst bölgesinden atıklarla dolu lenf sıvısını ve periferik kan drene edilmektedir.
Eski Mezopotamya, Mısır ve diğer Ön Asya uygarlıklarında birçok hastalığın tedavisinde vücuttan kan alma yoluna gidildiği bilinmektedir.

Bilinen en eski tıp metni olan (M.Ö. 1550) Eski Mısır’a ait Eber Papirüslerinde hacamata rastlamak mümkündür.

Modern tıbbın babası Hipokrat (M.Ö. 460–377) ve Yunan tıbbının büyük hekimi Galen (M.S. 131-210) hacamattan bahsederler. Hacamat Moğol tıbbında da 2500 yıllık bir geçmişe sahiptir.

Klâsik tıp kitaplarında hangi bölgeden veya damardan kan almanın ne gibi hastalıklara iyi geleceğine dair ayrıntılı bilgiler bulunmaktadır
Günümüzde de hacamatın, halkı müslüman olan ülkelerde yaygın olduğunu ve buralarda hacamat kliniklerinde bu tedavinin uygulandığını görmekteyiz. Ayrıca Çin, Almanya, İngiltere , ABD , Avustralya ve Kanada gibi ülkelerde bu tedavi usulünün uygulandığı ve bu konuda araştırmaların yapıldığı bilinmektedir.
Hz. Peygamber (sallallahü aleyhi ve sellem) zamanında hacamatın, sağlığı korumak için ve bir tedavi metodu olarak uygulandığını, bizzat kendisinin de hacamat yaptırdığını ve hacamatı tavsiye ettiğini bilmekteyiz.

Hacamatın etkinliği ve faydaları günümüzde birçok bilimsel çalışma tarafından net olarak ortaya konmuştur. Usulüne uygun ve steril şartlarda yapıldığında hiçbir olumsuz duruma neden olmamaktadır.
2014 yılında Sağlık bakanlığımız Tamamlayıcı ve Geleneksel tıp yönetmeliği yayınlayarak belli alanlarda hekimlere uygulama izni vermiştir. Hekimler ilgili uygulama alanının eğitimini tamamlayıp sertifika almaktadır. Sonrasında sağlık bakanlığı uygulama birimini bizzat denetleyip ruhsat vermektedir.
İnsanlık tarihinin kadim bilgi birikimin bir ürünü olan hacamatın hekimler tarafından yapılması ülkemiz için çok olumlu bir kazanımdır. Bizler hacamatın fıkhi boyutundan ziyade sağlığa olan faydaları üzerinde yoğunlaşıp bu işin layıkıyla yapılması için gayret sarf etmekteyiz.

Dr. Ali YAKŞİ
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı