GENEL KURUL TOPLANTI İLANI

Sağlık ve Medeniyet Derneği

İstanbul Şube Başkanlığı’ndan

Kütük Numarası: 34-230-039

Derneğimizin İstanbul Şubesinin Olağan Genel Kurul Toplantıs 28 Kasım 2021 tarihinde saat 09:00’da, İkitelli OSB Mah. 6. Cadde Beyaz Tower 3. Kat İç kapı no 68 Başakşehir / İstanbul adresindeki merkezimizde yapılacaktır.

Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı yeter sayı aranmaksızın 5 Aralık 2021 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Üyelerimizin hazır bulunmaları önemle ilan olunur.

İstanbul Şube Başkanı

Dr. Kemal KARATAŞ

GÜNDEM

  1. Açılış ve Yoklama
  2. Divan Teşkil
  3. Yönetim Kurulunun faaliyet ve Hesap raporlarının okunması
  4. Görüşme
  5. Yönetim Kurulu’nun İbrası
  6. Tahmini Bütçenin görüşülmesi ve onaylanması
  7. Yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurullarının seçimi
  8. Dilekler ve Kapanış