6. AKADEMİK GELİŞİM KURSU

SAĞLIK VE MEDENİYET DERNEĞİ

6.AKADEMİK GELİŞİM KURSU

 

KURS DÜZENLEME KURULU

 

Doç. Dr. İbrahim Azboy                          Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi

Doç. Dr. Abdullah Demirtaş                  İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. M. Enes Gökler                Ankara YBÜ Tıp Fakültesi

Doç. Dr. M. Fatih Evcimik                      Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi

Opr. Dr. Hilmi Karadeniz                       Özel Sektör/Serbest Hekim

Doç. Dr. Furkan E. Karabekmez           SBÜ Tıp Fakültesi

Doç. Dr. Ramazan Kocaaslan               SBÜ Tıp fakültesi

Doç. Dr. Fatih Küçükdurmaz                Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Ebubekir Şenateş                    İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

Doç. Dr. Abdülkadir Turgut                   İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Eşref Araç                         SBÜ D. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Bilgili          SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Doç. Dr. Ali Ramazan Benli                   Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü

Prof. Dr. İsmail Dursun                           Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 

 

Kurs Tarihi:                    20-21 Nisan 2019, Cumartesi-Pazar

Kursun Yeri:                  Yenipervane Mah, No, 1.Sok, 38110, Kocasinan/ Kayseri (NOVOTEL)

Kursun Dili:                   Türkçe

Kayıt:                               [email protected] veya

Kursun ilk günü Kayıt Masasında

Konaklama:                   Kursta konaklama planlanması yapılmayacaktır.

Katılım Belgesi:            Kursun son günü 14:00’den itibaren Kayıt Masası’ndan temin edilebilir.

Kontenjan:                    40 kişi ile sınırlıdır.

Kurs Sekreteryası:       Doç. Dr. Ali Ramazan Benli

İletişim:                          Prof. Dr. Ebubekir Şenateş

[email protected]

+90 506 688 38 13

 

20 NİSAN 2019

 

09:00-09:30 Açılış, Programın Tanıtımı Tüm Eğiticiler
09:30-09:50 Araştırma Konusu Seçme Ebubekir Şenateş
09:50-10:10 Author(s), Title, Title page Abdülkadir Turgut
10:10-10:30 Özet (Abstract) yazımı Eşref Araç
10:30-10:50 Giriş (Introduction) yazımı Eşref Araç
10:50-11:20 Kahve Arası
11:20-12:00 Literatür Tarama: Pubmed Kullanımı Fatih Küçükdurmaz
12:00-12:20 Gereç ve yöntem (Methods) yazımı Abdullah Demirtaş
12:20-12:40 Bulgular (Results)  yazımı Abdullah Demirtaş
12:40-13:00 Tartışma (Discussion) yazımı Ebubekir Şenateş
13:00-14:00 Öğle Arası
14:00-15:00 EndNote / Mendeley Kullanımı Enes Gökler
15:00-15:20 Verilerim için en uygun test hangisidir? Ebubekir Şenateş
15:20-15:40 Derleme (Review) İsmail Dursun
15:40-16:00 SPSS Tanıtım, veri girişi Ebubekir Şenateş
16:00-16:30 Kahve Arası
16:30-116:50 Revision: hakeme cevap Fatih Evcimik
16:50-17:10 Hangi dergiye gönderelim Hilmi Karadeniz
17:10-17:30 Yazıyı “submit” etme İsmail Dursun
17:30-17:50 Etik Kurul Başvuru Nasıl Yapılmalı? M.Ali Bilgili
17:50-18:10 Akılcı İlaç Kullanımı Ebubekir Şenateş

 

21 NİSAN 2019

08:45-09:30 Ekip çalışması, çok merkezli çalışma modelleri İbrahim Azboy

 

09:30-09:50 Temel istatistiksel kavramlar Furkan E. Karabekmez
09:50-10:10 Parametrik testler Furkan E. Karabekmez
10:10-10:30 Non-parametrik testler Furkan E. Karabekmez
10:30-11:00 Kahve Arası  
11:00-11:20 Dağılımın incelenmesi, Descriptives,

Frekans analizi, Explore analizi

Enes Gökler
11:20-12:00 Ki-kare, Student t testi, Mann-Whitney U, ANOVA Enes Gökler
12:00-12:20 Plagiarism (İntihal, çalıntı, “copy-paste”) Ramazan Kocaaslan
12:20-14:00 Editöre mektup (Letter to the Editor) Ramazan Kocaaslan
12:40-13:30 Öğle Arası  
13:30-14:15 Kursun değerlendirilmesi Tüm Katılımcılar

 

 

6akademik